Telefon.: +47 21 50 13 51: mandag-fredag 8:00 - 18:00

TRENGER DU LÅN? – CIRCLEFINANS.COM ER HJELPEN
Lån fra kr 25.000 til 500.000 uten sikkerhet På CircleFinans kan du enkelt søke forbrukslån,
helt uforpliktende og kostnadsfritt. Unn deg en god hverdag.

Søk hos 13 banker og lån inntil 500.000. Et forbrukslån er et lån hvor banken ikke stiller noen krav til låntaker om sikkerhet eller pant i eiendeler som for eksempel bolig eller bil.

1
2
3
4
0%
 
Start lånesøknad
- Sjekk dine muligheter
 
 


​​​​​​​Lånetilbud kan sendes til:
 
Ja takk, hold meg oppdatert på generelle forhold på lånemarkedet via telefon, e-post og SMS

1
2
3
4
25%
 
Ja, jeg har lest igjennom og aksepterer alle vilkårene for låneformidlingstjenesten og formidlingstjenestens personvernerklæring.

1
2
3
4
50%


​​​​​​​Økonomisk situasjon
 
 
Pass på at alle eksisterende lån og kreditter er inkludert i lånesøknaden. Ikke glem å oppgi kredittkortgjeld.
 
1
2
3
4
75%
 
 
Medsøker
NB!For å få lånebeløpet innvilget anbefaler vi deg å legge til medsøker! Medsøker kan
ære ektefelle, samboer, familie.
 
 
 
 

GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV KREDITTFORMIDLINGSTJENESTEN Mikkelsen Invest ApS - CircleFinans.com

Generelle vilkår

Disse bruksvilkårene (heretter kalt «Vilkår») gjelder for nettstedet Mikkelsen Invest ApS (heretter kalt «Mikkelsen Invest» eller «Tjenesteleverandør») [CircleFinans.com] og andre nettsteder / domener eid eller administrert av Mikkelsen Invest ApS samt kredittformidlingstjenesten (heretter kalt «Tjenesten»). Brukeren bør grundig lese alle vilkår før bruk av Tjenesten. Brukeren forplikter seg til å bruke Tjenesten i henhold til gjeldende lover, regler, tillatelser og krav. Vilkårene gjelder for alle brukerhandlinger i Tjenesten, uansett hvilken type arbeidsstasjon eller terminal Tjenesten er tatt i bruk på. Bruk av visse deler eller funksjoner av Tjenesten kan i tillegg være underlagt spesifikke vilkår. Vilkårene utgjør sammen avtalevilkår mellom brukeren og Mikkelsen Invest, og definerer brukerens og Mikkelsen Invests rettigheter og forpliktelser angående Tjenesten. Disse vilkårene gjelder en hver bruk av nettstedet og ved å bruke nettstedet godtar brukeren alle betingelsene. Tjenesten, Vilkårene og kundeservice er tilgjengelig på nordiske språk. Kundeservicen er tilgjengelig via e-post, eller kontaktskjema på nettstedene CircleFinans.com innenfor kundeservice sine åpningstider Du erkjenner at søknaden og kredittinformasjonen kan sendes via Internett til den e-postadressensom er oppgitt i søknaden. Du har forståelsefor atkredittinformasjon hentes inn av Mikkelsen Invest ApS og av våre samarbeidspartnere. Du er også klar over at Mikkelsen Invest ApS ikke selv tar noen kredittbeslutninger men kun fungerer som en formidler av opplysningene til forretningspartnere, slik at potensielle långivere kan vurdere din lånesøknad.Du gir fullmakt til Mikkelsen Invest ApS for innhenting av kredittopplysninger og ytterligere informasjon fra banker og långivere.

Tjenesteleverandør

Mikkelsen Invest ApS
Blækhatten 33, 5220 Odense, Danmark
E-post:support@circlefinans.com
Tjenesteleverandøren er registrert i Erhvervsstyrelsen i Danmark. Hovedtjenesten til Tjenesteleverandøren er kredittformidling, det vil si formidling av finansielle tjenester (eksklusive f.eks. pensjon- og forsikringstjenester, mfl.).

Beskrivelse av tjenesten

Gjennom denne tjenesten kan det søkes om låneprodukter på et og samme sted. Søkerne fyller ut en lånesøknad med ønsket lånebeløp og tilbakebetalingstid. Tjenesteleverandøren videresender søknaden til de aktuelle lånegiverne som skal vurdere søknaden. Tjenesteleverandøren tar ingen kredittavgjørelse, men fungerer som megler mellom partnerne. Når søker har mottatt et tilbud om lån, står søkeren fritt til å velge hvem de vil inngå avtale med. Søkeren er ikke forpliktet til å inngå avtale med Tjenesteleverandøren eller de samarbeidende lånegivere. Etter å ha inngått en låneavtale, opprettes kundeforholdet direkte mellom brukeren og lånegiveren. Tjenesteleverandøren er ikke pålagt å sende brukerens opplysninger videre til Tjenestens samarbeidende kreditorer eller lånegivere. Tjenesteleverandøren er heller ikke pålagt til å gi begrunnelse for beslutningsvedtak eller kredittvurderinger fra samarbeidende kreditorer eller lånegivere. Tjenesteleverandøren vil informere brukeren, dersom brukerens informasjon ikke videresendes, og hvis årsaken til å ikke videresende søknaden er basert på mottatt informasjon eller anmerkninger fra Kredittregisteret. Tjenesten er gratis for brukerne, og Tjenesteleverandøren får sin godtgjørelse direkte fra sine samarbeidende lånegivere som Tjenesteleverandøren samarbeider med for å finne det mest fordelaktige tilbudet for brukeren. I løpet av søknadsprosessen kan Tjenesteleverandøren kontakte brukeren via telefon, e-post eller SMS.

Bruk og registrering av tjenesten

Tilgang til Tjenesten skjer ved at Brukeren registrerer seg i enkelte deler av Tjenesten (f.eks. for å sende inn lånedsøknad). Lånesøknadens registrering krever at vedkommende er en myndig person som har fylt 18 år. All informasjon du som bruker oppgir i forbindelse med registrering må være korrekt og riktig. Det er forbudt å oppgi falske opplysninger og videre kan fremleggelse av falsk informasjon føre til sanksjoner. Ved søknad om lån gjennom Tjenesten godtar brukeren at lånesøknadens kredittbeslutning kan sendes elektronisk til brukerens e-postadresse. Brukeren godtar at kredittsjekkene som foretas gjennom Mikkelsen Invest og samarbeidende lånegiver gjøres i samarbeid med samarbeidende kredittopplysningsbyråer (f.eks. Bisnode AS), videre kan brukerens bakgrunnssjekk kontrolleres gjennom å kontakte arbeidsgiveren som står oppført, i tillegg til kontroll av oppført telefonnummer. Brukeren godtar at Tjenesteleverandøren videreformidler kontrollresultatene til samarbeidende lånegivere. Personer med betalingsanmerkninger vil i utganspunktet ikke få innvilget lån. Tjenesteleverandøren kan ikke påvirke utlånsprosessen til sine samarbeidende finansinstitusjoner. Brukeren tillater herved at Mikkelsen Invest kan motta informasjon om lånegiverens kredittbeslutt i tillegg til informasjon som komplementerer kredittbeslutningen fra offisielle kreditorer, brukerrepresentanter, myndigheter eller andre offentlige kredittinformasjonsregistrer. Ved søk om lån gjennom Tjenesten skal brukeren selv ta ansvar og beregne sine inntekter og løpende utgifter til alle sine livskostnader, slik at brukeren kan betale inn de månedlige låneavdragene. Man kan også bruke instruksjonene fra f.eks. Forbrukerrådets tjeneste (www.finansportalen.no). Lånets tilbakebetalingstid påvirker beløpet på lånets månedlige avdrag og den reelle årlige renten på lånet. Etter at du har inngått en låneavtale kan utbetalingspraksisen variere fra bank til bank hvor lang tid de bruker på å gjøre lånet tilgjengelig på mottakerens konto, normalt varierer det fra et par timer til noen bankdager. Mikkelsen Invest kan ikke påvirke tidspunktet for lånets utbetaling. Kanselleringsrett Brukeren har rett til å kansellere Tjenesten ved å varsle Tjenesteleverandøren innen 14 dager fra datoen da lånesøknaden ble gjort (angrefrist).

Tilgang til Tjenesten

Mikkelsen Invest gir Brukeren en begrenset tillatelse til kansellerbar, ikke-eksklusiv bruk av Tjenestens nettsted, dets innhold og tjenester som kun er tilgjengelig for personlig bruk under disse definerte Vilkår og Betingelser. Brukeren har rett til å se og bla gjennom Tjenesten og dets Innhold. Brukeren har ikke lov til å endre, kopiere, reprodusere, selge, overføre, offentliggjøre eller på annen måte publisere noen deler av eller hele Nettstedet, Innholdet eller Tjenestene med mindre det er uttrykkelig avtalt i skriftlig format av autoriserte i disse Vilkårene og Betingelsene. Dersom Tjenesten inneholder en eksplisitt mulighet til å formidle Tjenestens innhold til sosiale medietjenester (sk. knapper for deling på sosiale medier), anses ikke overføringen å være i strid med disse Vilkårene. Brukeren får ikke bruke tjenesten på en måte som kan krenke, forhindre, overbelaste, skade eller på andre måter sette ut av funksjon andre brukeres bruk av Tjenesten (inkl. tidsforstyrrelser, datavirus, datamaskinkoder, -filer, -programmer som er laget for å skade, forstyrre, eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Nettstedet/Tjenesten). Brukeren får ikke bruke Tjenesten til ulovlige eller uautoriserte formål (f.eks. å sende spam, søppelpost, eller annen uautorisert kommunikasjon, eller samle inn og arkivere personlige opplysninger fra andre brukere). Mikkelsen Investp er ikke ansvarlig for innhold som er publisert eller overført av brukeren. Brukeren bærer alene ansvaret for at innhold og meldinger som sendes, publiseres eller overføres via Tjenesten, har brukerens rettigheter til å benytte informasjonen eller innholdet, inkludert rettigheten til å videreformidle slik informasjon og innhold til Mikkelsen Invest, og gi Mikkelsen Invest lov til å fritt overgi informasjonen eller innholdet via Tjenesten helt eller delvis til Mikkelsen Invest samarbeidende lånegivere og andre kredittformidlingstjenester. Brukeren samtykker i å ikke stille noen krav til Mikkelsen Invest basert på brukerens publiserte, overførte, innsendte innhold via Nettstedet eller Tjenesten.

Ansvarsbegrensning og ansvarsfraskrivelse

Mikkelsen Invest strever med å sikre at nettstedet og Tjenesten kan brukes kontinuerlig uten forstyrrelser. Mikkelsen Invest gir imidlertid ikke noen som helst garanti for Tjenestens funksjonalitet eller Innhold, men dette tilbys «som de er». Mikkelsen Invest er ikke ansvarlige for at Tjenesten skal kunne brukes uavbrutt, tidsriktig eller feilfritt. Mikkelsen Invest har heller intet ansvar for nøyaktigheten, påliteligheten, avvik, feil eller andre mangler i innholdet og heller ikke bekjempelse av rettighetskrenkelser. Mikkelsen Invest forbeholder seg retten til å gjøre tilføyelser, endringer, oppdateringer eller å modifisere nettstedets innhold, informasjon og regler når som helst uten forvarsel. Mikkelsen Invest er heller ikke ansvarlig for lånetilbud, lån eller låneavtaler som de samarbeidende lånegiverne tilbyr. Innvilget og utbetalt lånebeløp kan avvike fra opprinnelig ønsket lånebeløp. Tjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig i alle land, vær oppmerksom på at det finnes kun få eller begrensede språkvalg. Tjenesten og dets funksjonalitet kan variere avhengig av faktorer som enhetskompatibilitet, nettverkstilkobling og innholdsformat. Mikkelsen Invest har ikke ansvar for hverken direkte eller indirekte skader, eller erstatningsansvar på skader (bl.a. tap av virksomhet, kontrakt, inntekt eller tap av informasjon eller driftsavbrudd), som skyldes bruk eller manglende tilgang til Tjenesten eller Innholdet, inkludert innholdet som Brukeren selv sender gjennom Tjenesten, eller disse Vilkårene, uavhengig av om skadene er basert på kontraktavtale, rettighetskrenkelse, uaktsomhet eller annen grunn, selv om Mikkelsen Invest skulle ha blitt informert på forhånd om muligheten for slike skader. Mikkelsen Invests ansvar er under alle omstendigheter begrenset i henhold til lovverkets bestemmelser.

Gjeldende lov og tvistebehandling

Bruk av denne Tjenesten og disse Vilkårene er underlagt finsk lov, med unntak av dets lovvalgsregler. Oppstår det tvist mellom partene, skal dette søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger til enighet kan rettstvister i hovedregel fremmes til tingretten i Norge (Oslo tingrett / Oslo District Court). Forbrukeren kan imidlertid klage saken inn for det norske Forbrukerrådet (www.forbrukerradet.no) eller en klagenemnd f.eks Finansklagenemda (www.finkn.no) eller Forbruker Europa (https://forbrukereuropa.no).

Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler (cookies)

Mikkelsen Invest håndterer personopplysninger som er innhentet gjennom bruk av Tjenesten i henhold til gjeldende personopplysningslov. I Mikkelsen Invests registeroversikt fremgår det en mer detaljert beskrivelse av personopplysningsbehandling og kundeforholdet. Tjenestens nettsted bruker informasjonskapsler («cookies») og annen lignende teknologi for nettstatistikk og informasjon om Tjenestens brukere eller brukerenheter, besøkstidspunkt samt hvilken del av nettstedet brukerne har besøkt, hvilke nettlesere besøkerne har i bruk og hvilket nettsted de kommer fra. Formålet med dette er å forenkle og forbedre nettstedets funksjonalitet og brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes av webserveren og lagres av brukerens nettleser gjennom bruk av Tjenesten. Informasjonskapslene innhenter anonym informasjon, men gjennom innsamling av informasjonskapsler er det mulig å knytte til brukeren som enkeltperson. Ved hjelp av informasjonskapsler kan Tjenesteleverandøren spore og analysere brukerbevegelsen, bruksatferd og data som bidrar til kvalitetsforbedring av nettstedets brukervennlighet samt personalisering av Tjenesten til hver enkelt konsuments preferanser i tillegg til å utnytte retargeting markedsføringsmetoder utenfor Tjenesten. Brukeren kan selv bestemme dersom brukeren ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av cookies -informasjonskapsler, brukeren kan blokkere eller slette cookies ved å gå til innstillingsmenyen i nettleseren. Mer spesifikk informasjon om nettleser-baserte informasjonskapsler kan man finne i nettleserens hjelpeavsnitt. Dersom brukeren ikke tillater bruk av informasjonskapsler, kan dette påvirke Tjenestens bruk og opplevelse av nettsidene.

Tjenestens immaterielle rettigheter

Tjenesten og dets innhold som f.eks. tekster, bilder, produktinformasjon, varemerker, produkt logoer (heretter omtalt som «Innhold») tilhører Mikkelsen Invest og samarbeidende partnere, og er beskyttet av lov om opphavsrett og annen opphavsrettslig regulering, forpliktelse, registrering og lovgivning av immaterialrettslige saker på internasjonelt nivå. Alt Innhold som er assosiert med immaterielle rettigheter (f.eks. opphavsrett, registrerte og uregistrerte varemerker, designrettigheter, domenenavn, patenter, databaserettingheter og forretningshemmeligheter) og «goodwill»-forretningsverdier som oppstår ved bruk av disse, tilhører Mikkelsen Invest eller dets samarbeidende partnere. Mikkelsen Invest gir ikke noen direkte eller indirekte immaterielle rettigheter til brukeren.

Endringer i Vilkår og Tjenesteendringer

Mikkelsen Invest forbeholder seg retten, etter eget skjønn til å endre disse Vilkårene til enhver tid. Endringene varsles om og trer i kraft på Tjenesten. Mikkelsen Invest kan når som helst, uten varsel eller erstatningsansvar endre Tjenesten og dets Innhold, inkludert produkter eller priser som beskrevet i Tjenesten, samt begrense bruk av Tjenesten eller dets funksjoner, eller videre suspendere og avslutte tilgang til hele eller deler av Tjenesten og dets Innhold. Dersom det finnes rimelig grunn til å tro at Tjenesten brukes i strid med angitte Vilkår og betingelser, eller bruk av Tjenesten anses være i strid med andre lovbestemmelser eller god praksis, har Mikkelsen Invest rett til å nekte tilgang til Tjenesten og videre forby bruk av Tjenesten.